Era åsikter – Kaffe med Kåren oktober

Ovanför kan du se vår karta där ni svarade vart ni helst bor i Malmö om ni får välja!

Vi var ute på DIN fakultet och frågade er vad ni tycker om bostadsfrågan i och omkring Malmö under Kaffe med Kåren oktober. Varje KMK har vi lite olika frågor med oss som är jätteviktiga att få svar på för vårt arbete på Kåren. Då bostad är en av våra viktigaste frågor här på Kåren valde vi att djupdyka lite mer i detta ämne denna gång. Vi vill tacka alla studenter som engagerade sig i samtal och gav oss viktig info om just er situation!

Har du haft problem med att hitta boende i eller runt Malmö? 

Här svarade 47% av JA, ni har haft problem med att hitta boende samt 53% svarade NEJ, att ni inte haft problem. Detta är en siffra vi på Kåren jobbar med att ändra åt det positiva hållet och genom att få veta hur just din situation ser ut kan vi bygga våra förslag åt beslutsfattarna på fakta.

Vad är det största problemet med bostadsfrågan i Malmö?

Denna frågan besvarades på vår tavla där ni fick skriva precis det ni kände är problematiskt med bostadsfrågan.
Svaren är citerade här under:

  • Ockerhyror – Orimligt höga hyror.
  • Not enough places – Det är för få platser gentemot sökanden.
  • Expensive housing – Det är för dyrt med hyror idag.
  • Long queues – Kötiderna är för långa.
  • Unreliable pipes – Fungerande rör är en grundläggande rättighet.
  • The university recommended sites has extremely long waiting lists and it is unrealistic to receive housing from them within ex 6 months. 

Informationen vi har samlat in kommer att tas upp med Kårens Fullmäktige (FUM) och diskuteras vidare!

Dessutom kunde du vinna biobiljetter om du kunde klå den bästa tiden i vårt fiskespel. Grattis till de tre vinnarna! Vi hade massor av trevliga samtal med er och dagarna flög bara förbi!