Skärmavbild 2013-02-27 kl. 27feb 13.41.59Procordia är en av årets caseleverantörer i Drivhusets tävling Drivhuset 24. Deras case handlar om hur Felix ska kunna förenkla matlagningen i vardagen för barnfamiljer. Genom studenternas kreativa idéer hoppas Procordia hitta nya sätt att hylla vardagen.

Den 28 februari – 1 mars låser Drivhuset in 60 studenter i 24 timmar på Orkanens bibliotek i Malmö. Uppdraget är att tillsammans i team om sex personer, hitta en lösning på verkliga företagscase som företag/organisationer i Öresundsregionen vill ha ny input på. Resultatet presenteras inför jury på fredagseftermiddagen och det vinnande laget vinner en resa till New York.

Tävlingen börjar vid lunchtid torsdagen 28/2 och avslutas med prisutdelning fredagen 1/3. Du välkomnas att delta på allt från invigningen till prisutdelningen. Klarar studenterna utmaningen? Håller sig alla vakna? Räcker post-it-blocken hela vägen till mål? Välkommen!

Var: Orkanen, Malmö högskola (lärarutbildningen) Biblioteket, 5:e vån
När: 28 februari – 1 mars
Tid: 12.00 – invigning den 28/2 till 17.30 den 1/3, (prisutdelning 16:30)

Kontakt: VD, Magnus Carstam, Drivhuset Malmö
040-631 04 80, 0709-79 56 82
magnus.carstam@drivhuset.se
drivhuset.se

 

—————

 

Procordia is one of this year’s case suppliers in the contest Drivhuset 24th. Their case is about how to simplify the cooking of everyday life for families.  Procordia hopes to find new ways to celebrate everyday life.

On February the 28th to March the 1st Drivhuset will lock up 60 students for 24 hours at Orkanen library in Malmö. The mission is to work in a team of six people, finding a solution to the real business case that companies / organizations in the Öresund region wants new input on. The results are presented to the jury on Friday afternoon, and the winning team will win a trip to New York.

The race starts at noon on Thursday the 28th and ends with an award ceremony on Friday the 1st. You are welcomed to participate in everything from the inauguration to the award ceremony. Will the students handle the challenge? Will everyone stay awake? Will there be enough post-it blocks to last all the way to the goal? Welcome!

Where: Hurricane, Malmö University (Teacher Education) Library, 5th floor
When: February 28 to March 1
Time: 12:00 – opening ceremony on 28/2 at 17:30 of the third, (ceremony 16:30)

Contact: CEO, Magnus Carstam, Drivhuset Malmo
040-631 04 80, 0709-79 56 82
magnus.carstam @ drivhuset.se
drivhuset.se