Socialförvaltningen i Klippan söker en semstervikarie för biståndshandläggning i sommar 2013 under ca 8 veckor.

Arbetet innebär myndighetsutövning avseende ansökningar och uppföljningar om insatser gällande hemtjänst, korttidsplatser, särskilt boende och andra insatser som framförallt utförs av äldreomsorgen här i Klippan.

Vi söker en person som har gjort sin praktik inom myndighetsutövning i Socialtjänsten och gärna med biståndshandläggning, dock inget krav. Personen som kommer anställas skall vara helst färdig socionom till sommaren eller i slutfasen av utbildningen.

Du som är intresserade och matchar profilen kan höra av dig på tel
0435-283 39, 0734-398339 eller mail till maria.karlsson3@klippan.se.

Mvh ?Maria Karlsson
Eenhetschef enheten för biståndshandläggning
Avdelning för mottagning/Socialförvaltningen
Klippans kommun

 

——————–

 

The social service centre in Klippan is looking for a Holiday stand-in for aid handling this summer.

The work requires exercise of public authority concerning applications and follow ups for home aid, short time placing, special living and other efforts, primarily within care of the elderly.

We are looking for someone that has finished their practice within this field. The person that is hired should preferably be done with the studies this summer or at the end of the education.

If you are interested call at 0435-283 390734-398339 or email at maria.karlsson3@klippan.se.

Maria Karlsson
Eenhetschef enheten för biståndshandläggning
Avdelning för mottagning/Socialförvaltningen
Klippans kommun