AFFISCHKursstart för ”Afrikanska muslimer förslavade i USA”! Varannan söndag med start 3 mars, kl 12:00 i Kårhuset.

Starka berättelser om tro och överlevnad hur afrikanska muslimer togs som slavar till Amerika. Denna kurs tillägnas deras livsberättelser, kamp och offer. Förberedd dig för en gripande kurs som kommer förändra ditt liv!

Föreläsare: Salih Tufekcioglu
När: Varannan söndag med start 3 Mars, Kl 12.00
Var: Kårhuset, Bassängkajen 8

Som vanligt bjuder vi på fika!

Välkomna!

Läs  mer: alhambra.malmostudenter.se

 

—————-

 

Course start of “African muslims enslaved in the USA”! Every other Sunday with start on March the 3d at 12:00.

Strong stories of faith and survival of the African Muslims that were taken as slaves to America. This course is dedicated to their life stories, struggles and sacrifices. Brace yourself for a breathtaking course that will change your life!

Lecturer: Salih Tufekcioglu
When: Every other Sunday with start on March the 3d at 12:00
Where: Kårhuset, Bassängkajen 8

As usual we serve “fika”!

Welcome!

Read more: alhambra.malmostudenter.se