Kårpriset är Studentkåren Malmös sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna. 

Kårpriset delas årligen ut på en tacksittning under slutet av vårterminen till medlemmar i Studentkåren Malmö, och består av dels två stipendier för insatser från enskilda studenter på 2500kr var, samt ett gruppstipendie på 5000kr till en fristående grupp av studenter som genomfört ett gemensamt främjande arbete. 

Kårpriskommittén har utsett Camila Fernandez Barros samt Lisa Hofmann till mottagare av Studentkåren Malmös individuella kårstipendier 2019. Stipendiet består av en summa på 2500 kr samt ett diplom vardera som delas ut under en ceremoni. Ett stort grattis till er båda!

Denna gång fanns det inga nomineringar för vinnare av gruppstipendiumet.

Camila Fernandez Barros

Motivering Camila: 
Camila har under sin studietid visat stort engagemang för sina medstudenter. Camilas engagemang har inneburit kortsiktiga och långsiktiga förbättringar för studenterna på Malmö universitet, både på fakultet- och central nivå. Hon har varit involverad på flera olika sätt inom utbildningspolitiken och engagerat sig inom föreningsliv och internt på lärarutbildningen. Dessutom har Camila engagerat sig utanför universitets- och kårvärlden i Lärarförbundet Student genom att starta en lokal organisation för Malmös avdelning där viktiga frågor som direkt berör våra lärarstudenter diskuteras. 

På grund av hennes mångfacetterade engagemang är vi i kommittén eniga om att Camila är en välförtjänt stipendiat av Kårpriset 2019. Hon har dessutom uppfyllt samtliga meriterande kriterier för priset. 

Lisa Hofmann

Motivering Lisa: 
Lisa lägger ner väldigt mycket av sin fritid på volontärarbete för våra studenters välbefinnande här i Malmö. Hon är vice ordförande i Festmesteriet där hon har tydliga visioner för hur verksamheten ska fortsatt engagera studenter i diverse studiesociala aktiviteter. Ett annat engagemang som påverkar studentlivet i Malmö är Lisas deltagande i Studentkårens inspark, som främjar inkludering och samhörighet för våra nya studenter. Hon har dessutom varit engagerad i Studentkårens arbete med studentinflytande genom Studentkårens fullmäktige och som studentrepresentant på hennes fakultet. 

Lisa arbetar för att studenterna i Malmö ska få ut det bästa av livet utanför studierna medan hon samtidigt engagerar sig för att höja kvalitén på både universitetets såväl som Kårens arbete. Detta är beundransvärt i kommitténs ögon och därför är hon en välförtjänt stipendiat av Kårpriset 2019. 

Meriterande kriterier som kårpriskommittén har tittat på är:

  • Har studenternas engagemang inneburit kortsiktiga eller långsiktiga förbättringarför en studentgrupp på Malmö Universitet? Extra meriterande är ifall engagemanget bidragit till kortsiktiga eller långsiktiga förbättringar för hela studentpopulationen.
  • Har studenten varit engagerad inom utbildningspolitikenantingen inom Malmö Universitet eller på nationellt plan? Exempel på former av utbildningspolitiskt engagemang är att sitta som studentrepresentant i utbildningsnämnden på sin fakultet, inom sitt programråd eller inom en kommitée på nationellt plan, exempelvis genom SFS.
  • Har studenten varit engagerad inom studiesociala aktiviteterinom eller utom Malmö Universitet och Studentkåren Malmö? Exempel på studiesocialt engagemang är volontärt arbete inom Studentkåren Malmös studiesociala aktiviteter, engagemang under insparken,  inom Studentkåren Malmös föreningareller mentorskap inom Näktergalen.
  • Har studenten varit engagerad utanför Universitet- och kårvärlden? Meriterande för kårpriset är engagemang som har påverkat på studenter i Malmö och Malmö Studentstad positivt.