Last week there was an interesting and important theme for the week at the union: Inclusion week! This was to celebrate our new equal treatment policy. The Student Union has worked rigorously in order to be as safe and accessible as possible when it comes to event for everyone. We are currently working to write an action plan for the next operational year to ensure that the union works for equal treatment of all students, and to ensure that everyone has access to the union and its activities – thus that they are free from discrimination and all forms of harassment.

I would like to thank all associations, student groups and active students who made last week happen. It is extremely important to shed light on these issues. University should be accessible for all and we should treat everyone equally, no matter their background.

The university cannot be the best it could be if it is not accessible for all. There is so much that can be missed if we don’t include all in the process.

We are all different and we should create a safe space for our students to learn, to exchange knowledge and experiences and to be part of the change for a better society. We need to work to ensure academic freedom which contributes to society with new knowledge, so that political decisions can be based on scientific knowledge. In order to do this, we need to include everyone in this journey. Happy holidays and remember, the union is here for you if you are in need of help!

Förra veckan hade vie ett intressant och viktigt tema för veckan på Kåren: Inkluderingsvecka! Detta för att fira vår nya likabehandlingspolicy. Studentkåren har arbetat noggrant för att vara så säker och tillgänglig som möjligt när det gäller event för alla studenter. Vi arbetar för närvarande med att skriva en handlingsplan för nästa verksamhetsår för att säkerställa att Kåren arbetar för lika behandling av alla studenter och att se till att alla har tillgång till Kåren och dess aktiviteter – så att de är fria från diskriminering och alla former av trakasserier.

Jag skulle vilja tacka alla föreningar, studentgrupper och aktiva studenter som gjorde förra veckan möjlig. Det är oerhört viktigt att lyfta dessa frågor. Universitetet ska vara tillgängligt för alla och vi ska bemöta alla likadant, oavsett deras bakgrund.

Universitetet kan inte vara det bästa det kan vara om det inte är tillgängligt för alla. Det finns så mycket som kan missas om vi inte inkluderar alla i processen.

Vi är alla olika och vi ska skapa ett säkert utrymme för våra studenter att lära sig, utbyta kunskap och erfarenheter och vara med i förändringen för ett bättre samhälle. Vi måste arbeta för att säkerställa akademisk frihet som bidrar till samhället med ny kunskap, så att politiska beslut kan baseras på vetenskaplig kunskap. För att kunna göra detta måste vi inkludera alla på denna resa. Glad påskhelg och kom ihåg, Kåren är här för dig om du behöver hjälp!