EntrepreneurskapsdagMalmö högskola har bjudit in tre kreativa entreprenörer som brinner för att driva och utveckla idéer inom sina företag. Vad är deras drivkrafter och vad triggar dem i deras arbete? Är det att vara nominerad till Årets Byrå, att se sig själv på CNN eller att expandera och nå nya marknader? Kom själv och lyssna och ställ just dina frågor!

Datum: 27 februari
Tid:
 13:00 – 15:00
Plats: Kranen, sal D205

 

—————————-

 

Malmö university has invited three creative entrepreneurs. What are their incentives? Is it to be Bureu if the year, to see one self on CNN or to reach new markets? Come and listen and ask your questions!

Date: Februari 27
Time:
 1pm – 3pm
Place: Technology and society, Kranen, sal D205