KarvalSkold

– Scroll down for info  in English –

Nytt år, nya tag och dags att välja en ny Kår!

Jobba i Kåren som arvoderat studentombud eller sök till fullmäktigeledamot. Var med och gör skillnad för dig och andra studenter!

Kandidera HÄR!

 

Vad är Fullmäktige (aka FUM)?

Lättaste sättet att beskriva Fullmäktige är att säga att det är typ som Kårens riksdag. I Fullmäktige fattar man övergripande beslut som rör hela Kåren. Fullmäktige möts ca 3 gånger per termin och mötena är alltid på eftermiddagen med start kl 16. Läs mer om vad du kandiderar till på  val.malmostudenter.se/kandidera-till-vad.

 

Varför jag ska JAG kandidera?

Studier är viktiga! Så viktiga att många investerar pengar i dem. Då är det också viktigt att allt fungerar som det ska. Du kan påverka din utbildning genom att vara med där besluten på Malmö högskola tas. Kåren representerar studenterna! Du får möjlighet att påverka i alla frågor som rör studenterna. Du kan själv driva dina idéer för olika sociala aktiviteter som ser till att din och dina medstudenters tid som student blir alldeles, alldeles underbar. Du får dessutom värdefulla erfarenheter inför arbetslivet genom att aktivt engagera dig. Du kan också påverka studentlivet i Malmö genom att driva projekt som du tycker är viktiga.

 

Vem kan kandidera?

DU och ALLA! Det enda som krävs är att du är student vid Malmö högskola och medlem i Studentkåren Malmö. För att söka positionerna som Ordförande, Vice ordförande och Ombud, ska du kunna prata och skriva svenska, då offentliga dokument måste finnas på svenska, enligt svensk lag.

 

Viktiga datum för dig som kandiderar!

  • 10 mars  Sista kandideringsdag!
  • 15 mars  Sista dagen att skicka in foto. I annat fall får du en kårelefant som ansikte.
  • 23 mars  Kandideringsbrunch. Här får du möjlighet att mingla med dina motståndare! (mer info kommer)
  • 1 april – 14 april  Röstningsperiod. Promota dig själv till andra studenter! Varför ska de rösta på dig?

 

Läs mer och kandidera på val.malmostudenter.se

 

 

———

 

 

New year and time to choose a new Union! 

Work in the Union as a full time ombudsman or apply for the position of council members. Join the Union and make a difference for you and other students!

Candidate HERE!

 

What is the Council (aka FUM)?

The easiest way to describe it is to say that it is kind of union parliament, which makes overarching decisions affecting the entire organization. The council meets about three times a term and it is always in the afternoon, starting at 4 pm. Read more about what you are candidating for at  val.malmostudenter.se/english/candidate-for-what.

 

Why should I candidate?

Your education is important! Important enough for money to be invested in it. It is therefore important that everything works as it should. You can influence your education by being present during the university’s decision-making processes. The Union represent the students! You have the opportunity to influence all student-related matters. You can promote your ideas regarding social activities to ensure that you and your fellow students have a wonderful time at the university. Also, being actively engaged in the Union will allow you to gain valuable experience for future career prospects. You can also influence the student life by creating projects that are important to you.

 

Who can candidate?

YOU and EVERYONE! The only requirement is that you are a student at Malmö University and a member of the Student Union. To seek a position as president, vice president or ombudsman you have to be able to speak and write in swedish, as swedish law requires all documents to be in swedish.

 

Important dates for all the candidates!

  • March 10th  Last day to candidate!
  • March 15th  Last day to send a picture of you. If not you will get a Union elefant instead.
  • March 23d  Brunch for all candidates. Mingel with other candidates and get more info about the election! (more info soon)
  • April 1st – April 14th  Voting period! Promote yourself to other students! Why should they vote for you?

 

Read more and candidate at val.malmostudenter.se