Musikpicknick 22 febTa med din egen picknick och kom till en fullspäckad musikkväll! Artister som kommer är The True, Sawo och Goliath and the giants. Kl 18 börjar vi med öppen scen för de som vågar!

OBS! Kåren bjuder de 50 första som kommer på vegetarisk soppa!

Datum: 22 Februari
Tid: kl 18:00-22:00
Plats: Kølsvinet, Bassängkajen 8

Frågor? Kontakta gergana.toseva@karen.mah.se eller adam.wasserin@karen.mah.se

 

 

———–

 

Bring your own picknick and come to a packed music evening! Artists that are coming are The True, Sawo and Goliath and the giants. At 18:00 we start with open stage for those who dare!

N.B. The Union gives the 50 first a free vegetarian soup!

Date: February 22d
Time: at 18:00-22:00
Place: Kølsvinet, Bassängkajen 8

Questions? Contact gergana.toseva@karen.mah.se or adam.wasserin@karen.mah.se