Det är dags att återigen umgås och diskutera frågor som rör vår utbildning.

Studentråd är en plats för att mingla bland studenter, klassrepresentanter, kursrepresentanter och resten av studenterna.  Viktigast av allt är att det är ett evenemang som används för att artikulera, samla och uttrycka våra åsikter om kvaliteten på vår utbildning, och allt runt omkring den (utbildningsövervakning, lärandemiljö, studentstöd).

Vanligtvis bjuder studentkåren varje termin in studenter och klassrepresentanter från olika program och kurser vid varje fakultet till studentråd för att interagera och prata, på ett informellt sätt, med.

Genom mandatet har studentkåren ett ansvar för att se till att studenternas röster lyfts fram och skyddas på olika nivåer inom Malmö universitet. Detta inkluderar representation av studenter i olika ledningsmöten och engagemang. Därför samlas svar från studentråd in och presenteras i olika universitetsmöten och engagemang. 

Mer info om respektive studentråd för varje fakultet hittar du på länkarna nedan:

Studentråd för KS – 28 februari
Studentråd för TS – 1 mars
Studentråd för HS – 2 mars
Studentråd för LS – 7 mars