Studentkåren välkomnar alla nya och återkommande studenter tillbaka till Malmö universitet, oavsett om det är på campus eller digitalt. Men med den pågående Covid-19-pandemin är saker och ting annorlunda än vanligt, men vi försöker fortfarande vara där för dig efter bästa förmåga! Fysiskt avstånd är viktigt för att hålla smittspridningen i schack, men vi tror starkt att i dessa svåra tider är social solidaritet och stöd viktigare än någonsin!

Vi vill att alla ska känna sig säkra när de deltar i våra evenemang. Därför ger studentkåren sina föreningar riktlinjer för hur man bäst planerar säkra evenemang som du kan läsa mer om här. Om du är intresserad av vilken uppförandekod vi internt har bestämt oss för kan du läsa mer om det här.
Vi hoppas att alla förblir säkra, glada och friska!


The Student Union is happy to welcome all new and returning students back to Malmö University, whether it’s on campus or digitally. However, with the on-going Covid-19 pandemic things are going a bit different than usual, but we are still trying to be there for you to the best of our abilities! Physical distance is important to keep the spread of infection at bay, but we strongly believe that in these difficult times social solidarity and support are more important than ever!

We want everyone to feel safe when attending our events. Therefore, the Student Union provides its associations with guidelines on how to best plan safe events which you can read more about here. If you are interested in what code of conduct, we have internally decided on, you can read more about it here.
We hope everyone stays safe, happy and healthy!