Inom de närmsta åren står Studentkåren Malmö inför betydande förändringar och utmaningar. En av dessa förändringar är vår organisationsstruktur där vi, med hjälp av den tidigare styrelsen och fullmäktige, har beslutat att vi måste omorganisera och reformera vår styrelse och vårt arbetslag.

Detta kommer förhoppningsvis hjälpa oss att få fler studenter engagerade i vår organisation och ha mer studentinflytande på universitetet. 

På grund av tidigare erfarenhet och brist på studentengagemang såg vi det nödvändigt att hitta en lösning som är mer öppen för alla studenter. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa oss att få fler studenter engagerade i vår organisation och ha mer studentinflytande på universitetet. 

Utmaningen med en ny struktur är att vi kommer att behöva utvärdera den efter en viss tid och se hur framgångsrik den är och genomföra ytterligare förändringar om det behövs.

Största förändringen i styrelsestrukturen är att den kommer att bestå av två presidier som fortsatt kommer vara heltidsarvoderade, de studenter kommer fortfarande behöva ta ett uppehåll från sina studier.
Övriga fyra personer i styrelsen kommer att vara studenter som representerar respektive fakultet. De kommer få arvode för att medverka på vissa möten, men behöver inte ta något studieuppehåll som tidigare år. Detta kommer förhoppningsvis att fånga intresset hos fler studenter som inte är intresserade av att ta uppehåll från sina studier, men som ändå vill vara engagerade i Kåren och påverka sin utbildning.

En annan förändring är att våra studentombud kommer att vara heltidsanställda och tillhöra kansliet, istället för studenter på studieuppehåll.

Andra utmaningar som Studentkåren Malmö står inför kan du läsa i kommande nummer av SUM senare i februari.

Bojana Drljaca
Ordförande Studentkåren Malmö