Tyck till om universitetets utbildningar

Varje termin bjuder Studentkåren Malmö in till studentråd. Det är en mötesplats där studenter, klassrepresentanter och kursrepresentanter samlas för att interagera, föra diskussioner och uttrycka åsikter om kvalitén om universitetets utbildningar.

Studentkåren Malmö lyfter studenternas röster

Genom mandatet har studentkåren ett ansvar för att se till att studenternas röster lyfts fram och skyddas på olika nivåer inom Malmö universitet. Detta inkluderar representation av studenter i olika ledningsmöten. Från varje studentråd samlas svar in och presenteras i olika universitetsmöten.

Detta evenemang kommer att vara hybrid. Du kan delta på zoom (länk nedan) om du inte har möjlighet att komma till Studentombudets kontor på fakulteterna.

Mer info om respektive studentråd för varje fakultet hittar du på länkarna nedan:

Studentråd för Hälsa och samhälle, 27 februari
Klicka här för att vara med på Zoom

Studentråd för Kultur och samhälle, 27 februari
Klicka här för att vara med i Google meet

Studentråd för Teknik och samhälle, 28 februari
Klicka här för att vara med på Zoom

Studentråd för Lärande och samhälle, 29 februari
Klicka här för att vara med på Zoom