Under medlemsmötet 25/11 har Studentkåren Malmö tillsammans med medlemskårer från hela landet tagit fram rekommendationer för våra lärosäten för en enad, stark studentröst. Läs gärna dessa här nedan.