Under årets sista FUM-möte fyllde vi platserna i vår valnämnd och valberedning. Amnesty International Student group – fick föreningsstatus – vi hälsar vår nya förening välkommen!

Utöver dessa beslutspunkter diskuterade vi hur vi kan göra våra möten mer effektiva och hur man kan motivera människor att faktiskt delta i mötena. Vi hade även en workshop om kursplaner (har du läst din ?!). Tillsammans med universitetets International office hade vi en diskussion om ”Certificate of International Merits”, och om hur kan vi göra det till ett universitetsövergripande certifikat och om det finns sätt att göra det ännu mer inkluderande och intressant för alla våra studenter. Läs mer om det nuvarande systemet här: https://www.mah.se/english/Student/Go-International/certificate-of-International-merits/ Vill du veta mer om vad vi diskuterade under denna punkt? Kontakta vårt studentombud Mladen Dimitrov som är ansvarig i frågor om internationalisering.
Nästa FUM-möte är den 22 januari 2020. Alla Kårmedlemmar är som vanligt välkomna att delta i mötet – är du intresserad? Kolla in eventet på vår Facebook-sida!Dagordningen för mötet publiceras ungefär en vecka före FUM.