Har du läst din kursplan?

Många som vi pratade med vid Kaffe med Kåren svarade att de hade läst sin kursplan. Vad bra! Det ska ni göra också, så ni som inte har gjort det ännu – nu kan ni läsa varför vi pratar om just kursplaner! Här kan ni också läsa vad vi frågade er ute på fakulteterna.

Varför är det viktigt att läsa sin kursplan?

Enligt “Studenters rättigheter och skyldigheter” (Dokumentet finns att hitta här), så har studenten en skyldighet att vara informerad om sin utbildning. Detta betyder att det är viktigt att läsa kursplan för att veta vad man kan förvänta sig att göra och vad som kan hända under kursens gång. I kursplanen går det att hitta kurslitteratur, former för bedömning, betygsskala, krav på obligatorisk närvaro, och mer.

Vad tycker du om din kursplan?

Av de studenter som vi frågade som hade som läst sin kursplan tyckte de flesta att den är ofta är välstrukturerad, tydlig och innehåller detaljerad information av det som finns där. Däremot upplevs den ofta som lång och att viss information kan saknas.

Man kan dela feedbacken i tre olika kategorier:

Struktur av kursplan

 • Kurser kan vara förvirrande, den välstrukturerade kursplanen hjälper till att förstå dem. Kursplanen är rätt stor och luddig. Den är inte så attraktiv att läsa och hade den varit kortare hade man kanske varit mer benägen att läsa den. Det kan kännas onödigt att läsa hela.

Innehåll och kurslitteratur

 • Medan vissa studenter ansåg att kursplanen hade vad den behövde och var mycket tydlig, kände andra att relevant information saknades i kursplanen. De måste be lärarna om denna information.
 • Till exempel behöver listan på kurslitteraturen förbättras och är ibland svår att hitta. Instruktionerna som ges i kursplanen och i klassen är inte alltid densamma.
 • De obligatoriska momenten finns inte alltid i kursplanen eller är svåra att hitta. Det är också bra att veta om helgdagar tidigare under terminen, så att studenter kan veta när de kan fokusera på andra saker och när de behövs på universitetet.
 • Vad studenter också uppskattar är att veta hur de kommer att testas och examineras. Att ha provformer är väl mottaget. Det är dock viktigt att lägga till information om omprövningar och hur dessa sker i vissa fall.
 • Studenter tyckte också att det var fördelaktigt och intressant att läsa om tidigare studenters erfarenheter, och hur tidigare tider som kursen gick har gått och vad som görs för att förbättra brister.

Koppling till undervisning

 • När en kurs startar får studenter ofta en kursguide. Det kan vara förvirrande vad skillnaden mellan en kursplan och kursguide är, och om det är nödvändigt att läsa båda. Det kan vara svårt att förhålla sig till detta.
 • Ibland följer undervisningen inte alltid kursplanen. Det kan vara svårt att synkronisera kursplan och studiehandledning.

Övriga kommentarer som uppkom:

 • Fler praktiska moment, mer praktik
 • Mer handledd samtalsmetodik
 • Mer fokus på sexualitet, sexologi och genus
 • För mycket postmodernism
 • Mer lärarledd fördjupning
 • Mer gästföreläsningar

Vad kan man göra åt det?

Kursvärderingar, program- och kursråd, studentråd, kontakt med Studentkåren är alla bra exempel på hur vi på Kåren kan få ta del av viktig info från er studenter och kan ta informationen vidare till universitetets olika grupper, nämnder och organ. Kursvärderingar är av en jättestor vikt.

Även de minsta kommentarer man kan komma på är jätteviktiga för lärarna, kursansvariga, program, andra studenter och Studentkåren. Annars får vi inte se om det finns något strukturellt problem i kursen och hur man kan jobba för att göra kursen bättre. Universitetet och Studentkåren jobbar hela tiden för att utveckla utbildningar och därför det är oerhört viktigt att studenter faktiskt ger sin input om vad de tyckte om kursen. Men för att kunna ge bra feedback är det också viktigt att veta vilka som är studenters egna skyldigheter och ansvar i denna process. Därför uppmanar vi alla studenter att läsa igenom Studenters rättigheter och sina kursplaner.