Lilli and Dina

Hello darkness my old friend…

När dagarna blir kortare, vädret blir kallare och Malmöregnet övergår i Malmö snöslask kan man säga – vintern är på väg. Som internationella studenter var det en ganska stor utmaning för oss att vänja oss vid mörkret, så här kommer våra 6 bästa tips om hur man klarar av mörkret och kämpar mot vinterblues.

Dinas topp 3 tips för att bekämpa vinterdeppighet

 • När jag först flyttade till Malmö från Rhodos (en mycket solig ö i Grekland) hade jag ingen aning om hur en vinter kändes. Men under åren jag har stannat här och de rutiner jag utvecklat upptäckte jag några saker som tenderar att få mig att känna mig lyckligare över de mörkare dagarna här. Ett av mina första tips är D-vitamin! Kom dock ihåg att prata med en sjukvårdspersonal innan du tar några kosttillskott! Men, brist på D-vitamin kan leda till att någon känner sig mer orolig, ledsen etc, vilket är varför det är ett bra tillskott att ta!
 • För att ge en mer varm och mysig känsla i ditt rum, skulle jag råda dig att köpa ljus med din favoritdoft, vanilj/rosor/furu/pepparmynta vad du än tror kommer göra dig glad. Personligen tycker jag att den lilla ljuslågan gör att atmosfären känns mindre ensam och mycket mysigare (särskilt med en varm filt och en bra bok!)!
 • Till slut, en av de saker som har hjälpt mig mest under vinterns mörka tider är faktiskt umgänget. Det är ganska lätt att övertyga sig själv att ligga kvar i sängen, speciellt när tanken på att gå ut i kylan låter hemsk, men att träffa sina vänner, oavsett om det är i någons hus eller på en mysig restaurang/café, är ett bra sätt för att få dig att känna dig mindre ensam under de kalla dagarna!

Lillis topp 3 tips för att bekämpa vinterdeppighet

 • Det kan vara ganska utmanande att finna glädje i att brottas sig ur sin mysiga filt, ta på dig din michelinman-liknande kappa och bege dig ut i det frostiga vädret; men att se till att fånga lite dagsljus (om du har tur, kanske till och med lite ordentlig sol!) för det kan verkligen hjälpa till att höja ditt humör. Att ta en promenad i Pildammsparken med en varm choklad i handen är till exempel ett bra sätt att spendera kvalitetstid med dig själv och införliva lite frisk luft, dagsljus och skonsam rörelse i din dag.
 • På tal om varm choklad – min go-to för att förvandla dystra dagar till mysiga dagar är varma drycker och comfort food. En kylig vinterdag med din favoritsort av te eller soppa kan verkligen kännas som en varm kram inifrån. Om du är sugen på att kombinera Dinas och mina tips – varför inte ha en gourmetmat (eller digitalt receptbyte med dina nära och kära längre bort) och prova några av dina vänners och familjers go-to-rätter?
 • Till sist, ett tips som kan tyckas lite tråkigt men som har förespråkats i flera år av psykvårdspersonal: Skapa och håll dig till dina rutiner! Att hålla fast vid rutiner kan stabilisera oss och säkerställa att vi får rätt mängd sömn som vår kropp behöver per dag. Med sjunkande temperaturer och mörker som dominerar majoriteten av våra vakna timmar kan det vara riktigt svårt att hålla fast vid samma rutiner som du hade i juli – innan universitetstressen började och när de solkyssta sommareftermiddagarna på stranden förvandlades till långa sommarnätter.

  Men om du är en sådan person som du brukar gå upp klockan 6 på morgonen för att gå till gymmet innan du börjar din dag, skulle det förmodligen vara en bra idé att hålla fast vid den rutinen om det fick dig att må bra med dig själv, även de veckor där det är svårt att lämna sängen så tidigt. På samma sätt om du är van vid att gå och lägga dig runt 23.00 och känna dig utvilad dagen efter, bör du nog försöka hålla fast vid den rutinen, även om det mörka och regniga vädret snarare gör att du känner för att begrava dig under ett berg av filtar och kuddar så fort du går ur klassen.

Det här var våra personliga tips som fungerar bra för oss, och vi hoppas att de kan hjälpa några av er också. Observera att ingen av oss är psykvårdspersonal. Om vinterbluesen drar ner dig så mycket att du känner behov av att prata med någon kan du alltid kontakta Studenthälsan och boka en tid med en kurator för att prata! Du bokar enkelt en tid via https://studenthalsan.mau.se.

Här är några kommande event och saker som Kåren gör för att skina ett ljus in i vintermörkret:

 • Du kan alltid svänga förbi Kölis under våra öppettider för en god varm kopp te eller kaffe och för att prata med oss
 • Du kan gå med i våra föreningar och deras evenemang för att umgås och träffa nya människor – varför inte testa dina debattfärdigheter eller upptäcka några nya brädspel i vinter? Det finns en förening för nästan alla intressen och om dina fritidsintressen inte finns representerade hjälper vi dig att starta upp en egen grupp!
 • Från och med den 1 december kan du håll utkik på våra sociala medier för Kårens vinterkalender där vi delar med oss av olika tips om hur du överlever vintern i Sverige (t.ex. hur du klär dig ordentligt för att skydda dig mot kylan) och trevliga tävlingar!
 • Du är intresserad av att diskutera studenters psykiska hälsa och vad vi som Kår kan göra – gå med i Kommittén för Psykisk Hälsa
 • Vill du ställa frågor om psykisk hälsa direkt till några av rådgivarna på MaU men vill inte boka en tid? Följ med oss för vår Frågestund live på Instagram den 9 december!

Hello darkness my old friend…

With the days getting shorter, the weather getting colder and the Malmö rain turning into Malmö snow slush it is safe to say – winter is coming. As international students it was quite the challenge getting used to the darkness for us, so here come our top 6 tips on how to cope with the darkness and battle those winter blues.

Dina’s top 3 tips to battle the winter blues:

 • When I first moved to Malmö from Rhodes(a very sunny island in Greece), I had no idea what a winter felt like. But over the years I had stayed here and the routines I developed, I discovered a few things that tend to make me feel happier over the darker days here. One of my first tips is Vitamin D! Though remember to talk with a healthcare professional before you take any supplements!  But, deficiency of vitamin D can lead to someone feeling more anxious, sad etc, which is why it would be a good supplement to take!
 • In order to produce a more warm and cozy feeling inside your room, I would advise to purchase candles with your favourite scent, vanilla/roses/pine/peppermint whatever you think will make you happy. Personally, that little candle flame has made the atmosphere feel less lonely, and much more cozier (especially when it also includes a warm blanket and a good book!)!
 • Lastly, one of the things that have helped me the most during the dark times of the winter is actually socialising. It is quite easy to convince yourself to stay in bed, especially when the idea of going out in the cold sounds terrible, but meeting up with your friends, whether that is in someone’s house or to a cosy restaurant/cafe, is a good way to make yourself feel less alone during the cold days! 

Lilli’s top 3 tips to battle the winter blues:

 • It can be quite challenging to find joy in wrestling your way out of your snuggly blanket, putting on your michelin man-like coat and heading out into the frosty weather; but making sure you catch some daylight (if you’re lucky, maybe even some proper sun!) can really help boost your mood. For instance, going for a walk in Pildammsparken with a hot cocoa in hand is a great way to spend quality time with yourself and incorporate some fresh air, daylight and gentle movement into your day.
 • Speaking of hot cocoa – my go to for turning gloomy days into cozy days are hot beverages and comfort food. On a chilly winter day, your favorite kind of tea or soup can really feel like a warm hug from the inside. If you’re keen on combining Dina’s and my tips – why not have a comfort food potluck (or digital recipe swap with your loved ones further away) and try some of your friends’ and families’ go to dishes?
 • Lastly, a tip that might seem a bit boring but that has been advocated for years by mental health care professionals: Create and stick to your routines! Sticking to routines can stabilise us and ensure we get the right amount of sleep that our body needs per day. With temperatures dropping and darkness dominating the majority of our waking hours it can be really hard to stick to the same routines you had in July – before uni stress started and when the sun-kissed summer afternoons at the beach turned into long summer nights.

  But if you are that kind of person than used to get up at 6 am to go to the gym before starting your day, it probably would be a good idea to stick to that routine if it made you feel good about yourself, even in those weeks where it’s hard to leave the comfort of your bed that early. Similarly if you’re used to go to bed around 11pm and felt well rested the next day, you should probably try to stick to that routine, even if the dark and rainy weather rather makes you feel like burying yourself under a mountain of blankets and pillows as soon as you get out of class.

These were our personal tips that work well for us, and we hope they can help some of you too. Please note that no one of us are mental health care professionals. If the winter blues is dragging you down so much that you feel the need to talk to someone you can always reach out to Student Health Services and book a time with a counsellor to talk! You can easily book a time via https://studenthalsan.mau.se.

Here are some of the up-coming events and things the Union does to shine a light into the winter darkness:

 • You can always swing by Kölis during our opening hours for a nice hot cup of tea or coffee and to talk to us
 • You can join our associations and their events to hang out and meet new people – why not test your debating skills or discover some new board games this winter? There is an association for almost every interest and if your hobbies are not represented we help you to start up your own group!
 • From the 1st of December on stay tuned on our Social Media for the Union’s Holiday Calendar, where we will share various tips on how to survive the Winter in Sweden (eg. how to dress properly to protect yourself from the cold) and nice competitions!
 • You are interested in discussing students’ mental health and what we as the Union can do – join the Council’s Mental Health Committee!
 • Want to ask you mental health questions directly to some of the counsellors at MaU but don’t want to book a time? Join us for our Q&A Stream on Instagram on the 9th of December!