Bostadssituationen för studenter i Malmö är ganska tuff, särskilt i samband med terminsstart, och Malmö högskola kommer därför, för fjärde året i rad, arrangera “soffprojektet”.

Soffprojektet har som syfte att lösa en tillfällig sängplats åt de studenter som vid terminsstart står utan boende. Projektet fungerar som en förmedling av kontakter mellan inkommande studenter och volontärer som varit beredda att ställa upp med en sängplats. Tanken är att studenterna genom detta ges tid att hitta en permanent bostad.

För att projektet ska fungera behöver högskolan din hjälp. Kan du tänka dig att hyra/låna ut en sängplats åt en student under ett par nätter? Då kan du anmäla dig på www.mah.se/soffa

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

The Sofa Project

There won’t be any new student apartments on the housing market in Malmö for the autumn semester and students looking for accomodation will be referred to the vacancies in the existing housing market. It can be very difficult for students to find a student apartment or room before the semester begins, Malmö University will therefore arrange the “Sofa Project”.

We are now looking for volunteers who have an extra bed and are willing to lend (or rent) it to a student in need of a place to stay for a limited period.

The aim of the Sofa Project is to help students who, at the beginning of the semester, are left without a place to stay. Through the project, Malmö university initiates contact between incoming students and the volunteers who has a free spot on their “sofas”. The idea is to give students time to familiarize themselves with the hosuing system in Malmö and find a permanent accommodation.

 Sign up at:  www.mah.se/sofa