Utbildningsberedningen utlyser, tillsammans med Studentkåren Malmö, en pedagogisk utmärkelse till den/de lärare som varit särskilt framgångsrika i att främja studenters lärande. 

Denna utlysning gäller för kurser/program höstterminen 2011 och vårterminen 2012. Förslag till kandidater kan ges av studenter och medarbetare vid Malmö högskola. Kandidaterna kan vara en grupp lärare som arbetar tillsammans i en kurs/program eller en enskild lärare.

All info hittar ni här!

Man kan föreslå kandidater fram till och med den 15 juni.