NU ÄR KANDIDERINGEN IGÅNG! 

Ansökan till att kandidera till en plats i Studentkårens fullmäktige, eller FUM som det också kallas, är öppen mellan 3-16 februari. Medlemmarna i FUM träffas 5-6 gånger per år och diskuterar och beslutar om Studentkårens verksamhet och andra studentrelevanta frågor! Totalt söker vi 19 personer till FUM och det enda som krävs för att du ska kunna kandidera är att du är student vid Malmö universitet och medlem i Studentkåren. Visste du att du också kan arbeta heltid på Studentkåren? Då krävs det att du blir inröstad i FUM först och främst och sen kan du söka till styrelsen och heltidsplatserna. 

Se vår valfilm för att se vad Kårvalet handlar om

Kandideringen hittar du här: https://val.malmostudenter.se/kandidera/

Du kan också testa vår Kårkompass för att se vilken position på Kåren du hade passat som. Klicka här för att komma till den!

The candidacy is open!

In the Union election, you can candidate for a spot in the Student Union’s council, or FUM, as it is also called. The candidacy period is open between 3rd and 16th of February. The FUM members meet 5-6 times a year and discuss and decide on the Student Union’s activities and other student-relevant questions! In total, we are looking for 19 people for FUM and the only thing that is required for you to be a candidate is that you currently are a student at Malmö University and a member of the Student Union. Did you know that you can also work full time at the Student Union? Then it is required that you be approved in the FUM first and foremost and then you can apply for the board and full-time places.

Watch the video above to see what the Election is all about.

Candidate here: https://val.malmostudenter.se/en/candidate/

You can also try our Union Compass to find out which position in the Union that fits you the best. Click here to come to the compass!