Hej Student!

Är du intresserad av utbildningspolitik? Vill du ha chansen att påverka på nationell nivå? Vill du lära känna och inspireras av studenter från andra studentkårer? Har du någon speciell utbildningspolitisk fråga du brinner för? Då är SFSFUM (Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige) något för dig! 

Studentkåren Malmö är medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som är en organisation av studenter, för studenter! SFS driver frågor som rör studenters rättigheter och villkor på nationell nivå, och genom sina medlemskårer. Nu bjuder SFS in till sitt årliga Fullmäktige i Halmstad  17 – 19 April. 

SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas.

Är du intresserad? Hör av dig till lena.petersson@malmostudenter.se med max en halv A4 motivering till varför just DU ska åka, senast den 27/1. 

Omfattning av uppdrag;

  • 5 förmöten (ca 12 timmar) inför SFSFUM under feb, mars och april 
  • Obligatorisk närvaro under minst 4 förmöten och under hela SFSFUM
  • Förberedande arbete inför och efter förmöten (ca 10 timmar) 

På Studentkårens Fullmäktigemöte den 22/1 kl 16.00 i Kårhuset kommer det finnas möjlighet att få mer info och ställa frågor, vi välkomnar all intresserade att närvara på detta möte.  

Hey Student!

Are you interested in educational politics? Do you want to have the chance to influence on a national level? Do you want to get to know, and be inspired by students from other Student Unions? Do you have a special educational politics issue that you are passionate about? Then SFSFUM (Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige) is something for you!

The Student Union Malmö is a member in the Swedish National Union of Students (SFS), which is an organization by students, for students! SFS discusses issues that concern the students’ rights and student’s conditions on a national level, and through their member Unions. Now, SFS is inviting us to their yearly Council Meeting in Halmstad  from the 17-19 of April.

SFS Council Meeting (SFSFUM) is the organizations highest decision making body. There decisions are made about how the organization will work, what goals SFS will work for, and how students’ rights can be protected.

Are you interested? Write to lena.petersson@malmostudenter.se with a motivation letter of maximum half a page, stating why YOU should join us, latest by the 27th of Januari.

What it takes:

  • 5 pre meetings (about 12 hours) before SFSFUM in February, March and April
  • Compulsory attendance for at least four preparatory meetings and throughout SFSFUM
  • Preparatory work before and after the preparatory meetings (about 10 hours)

On Student union council meeting the 22nd of January there will be more information and the possibility to ask questions, we welcome all that are interested to attend this meeting.