Malmö stad uppmärksammar tillsammans med Studentkåren Malmö FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen arrangeras även i samarbete med Malmö Högskolas Feministiska Förening, ATIM kvinno- och tjejjour och Kvinnorättsförbundet.

Syftet med dagen är att sprida olika typer av kunskap kring våld genom en utställning och olika föreläsare. Vi lyfter frågan eftersom det är viktigt för alla att få kunskap kring våld, både privat och i sin professionella roll.

Plats: Orkanen, Malmö högskola (entréplan)
Datum: Tisdagen den 25 november
Tid: Programmet pågår kl.14.00–18.00

Under eftermiddagen kommer vi bland annat att få insyn i Rättsläkarnas vardag, höra om Kriminalvårdens
arbete med personer som använder våld, Malmö stads insatser vid våld i nära relationer, initiativet Huskurage som engagerar grannar vid misstanke av våld, information om Studenthälsans verksamhet och FATTA-rörelsens kämpande mot sexuellt våld.

Fotoutställningen ”Hopp” är ett arbete av klass ES12F från Malmö Latin gymnasieskola som kommer att visas upp i samband med dagen.

Missa inte heller Ljusmanifestation mot våld mot kvinnor vid Triangeln kl.18.30. Kör och brandtal anordnat av UNWOMEN nationell kommitté Sverige, lokalförening Malmö, Malmö Jämställdhetsbyrå, IOGT-NTO och ABF.

Anmäld dig på Facebookeventet

Skärmavbild 2014-11-14 kl. 12.08.06