Kom och häng med på Kårens inspark!

Under två veckors tid arrangerar Studentkåren Malmö i samarbete med Festmesteriet en inspark för alla nya studenter på Malmö Högskola. Detta för att ge alla en chans att träffa nya vänner, få se lite av Malmö och högskolan. Insparken ska vara rolig för alla, för alla, frivilligt och utan taskiga inslag.

Läs mer: malmostudenter.se/inspark

 

:::::::::::::::::::::::::

 

Join the Union for the introduction!

During two weeks the Student Union together with Festmesteriet throws a two week introduction for all new students at Malmö Högskola. This to give every new student a chance to meet new friends, see a little bit of Malmö and the university. The introduction is for everyone, completely volentary and without demeaning episodes.

Get more info: malmostudenter.se/inspark