Kårens studenttidning Mahskara söker nu efter en ny chefredaktör inför nästa läsår. Är det du?


Att vara chefsredaktör på Mahskara är både roligt, utvecklande och lärorikt. Arbetet innebär en hel del administrativt arbete, men också spännande möten och roliga uppgifter. Som chefsredaktör är du din egen chef och du ger dig själv och dina medarbetare i tidningen arbetsuppgifter. Arbetet är ideellt men du får dubbelt betalt i erfarenhet och en fantastiskt bra merit.Som Chefredaktör på Mahskara arbetar du som mest intensivt under hopsättningsveckan. Denna infaller tre gånger per termin i samband med att tidningen skickas till tryck. Övergripande innebär arbetet som chefsredaktör att sköta kontakten med tryckeriet, annonsbyrån och distrubtören Tidningsbärarna. Du delar vidare ut uppdrag till skribenter. I planeringen av tidningen har du textredaktör, bildredaktör och AD till din hjälp. Hur du väljer att lägga upp planeringen och arbetet med tidningen är upp till dig, och med tiden kommer du hitta ett arbetssätt som passar dig. Självklart finns det mallar som tidigare använts på Mahskara du kan använda dig av.

Om du är intresserad av tjänsten finns det möjlighet att vara med under nästa hopsättningsvecka v. 34, 22-28 augusti. Du kan även kontakta Evelina Malteson, nuvarande redaktör, för mer information och svar på frågor. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Är du en driftig, nyfiken och kunskapstörstig är det här arbetet för dig. Att vara chefredaktör på Mahskara är att lära för livet!

Skicka din intresseanmälan till:
Evelina Malteson
070 – 467 86 91
evelinamalteson@mail.com