Vill du sitta med i dina områdes- och fakultetsstyrelser och bestämma hur campusområdet ska se ut, vilka lärare som anställas, hur din utbildning ska struktureras och mycket mer? Gå på FORUM på ditt område för att få mer info och väljas in. Alla FORUM hålls mellan kl 16 och 18. Vi bjuder på fika!

 

4 okt: Hälsa & samhälle, SUS

5 okt: Kultur & samhälle, Gäddan

6 okt: Lärande & samhälle, Orkanen

11 okt: Teknik & samhälle, Kranen

18 okt: Övergripande, Kårhuset

 

Du hittar alla nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på malmostudenter.se/karaktiv/forum

 

:::::::::::::::::::::::::::::::

 

Do you want to join the boards at your faculty and decide how the campus will look, what teachers to employ, how your education will be structured and much more? Go to FORUM at your faculty and find out what it is all about and get elected! Every FORUM is held between 16:00 and 18:00. We serve “fika”!

 

Oct 4: Health & society, SUS

Oct 5: Culture & society, Gäddan

Oct 6: Learning & society, Orkanen

Oct 11: Technology & society, Kranen

Oct 18: General, the Union House

 

Read more at malmostudenter.se/english/get-involved