Fått en räkning på posten fast du redan har betalt medlemsavgiften? Det beror på att vi påbörjade arbetet med att avisera studenter innan din betalning registrerades så du kom med i utskicket ändå. Har du betalt eller inte vill betala, kan du slänga fakturan.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::

 

Have you received an invoice despite having paid the membership fee already? This may be due to the fact that we started sending the fees before your payment was registered in our system, thus putting you on the sending list. If you have paid or if you do not want to pay, you can ignore the invoice.