– Information in English further down –

Vill du vara med och bestämma? Vill du sitta med i dina områdes- och fakultetsstyrelser och påverka hur din utbildning ska struktureras, vilka lärare som anställas, vilka kurser och utbildningar som startas, hur campusområdet ska se ut och mycket mer? Då får du inte missa FORUM!

Vad är FORUM?
Studentkåren sitter med i alla nämnder, grupper och organ på Malmö Högskola. Representanter till dessa nämnder tillsätts vid fem olika möten som kallas FORUM. FORUM ger dig som student möjlighet att vara med och påverka de beslut som fattas. Du hittar alla nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på malmostudenter.se/engagera-dig/forum/ För att sitta med i högskolans områdes- och fakultetsstyrelser måste du vara medlem i Studentkåren och se till att dyka upp på ditt områdes FORUM.

När & var är FORUM?

2 okt: Kultur & samhälle, Gäddan G8408
3 okt: Hälsa & samhälle, SUS U407
4 okt: Teknik & samhälle, Kranen C310
9 okt: Lärande & samhälle, Orkanen D331
10 okt: Övergripande, Kårhuset, 4:e våningen
Gå på FORUM på ditt område för att få mer info och väljas in. Alla FORUM hålls mellan kl 15 och 17. Vi bjuder på fika!
För frågor kontakta ditt studentombud.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Do you want to join the boards at your faculty and decide how the campus will look, what teachers to employ, how your education will be structured and much more? Then you need to visit FORUM.

What is FORUM?

The Student Union have representatives in all committees, groups and bodies at Malmö University. The Union appoints representatives to these committees at five different meetings, called FORUM. FORUM gives you as a student the opportunity to directly influence who is hired, what programs and courses are started etc.

You’ll find all committes, groups and bodies at malmostudenter.se/engagera-dig/forum/

To sit in the university area and faculty boards, you must be a member of the Student Union and make sure to be on your facultys FORUM.

 

When and where is FORUM?

2 okt: Culture & society, Gäddan G8408

3 okt: Health & society, SUS U407

4 okt: Technology & society, Kranen C310

9 okt: Learning & society, Orkanen D331

10 okt: General, the Union House, 4:th floor

Go to FORUM at your faculty and find out what it is all about and get elected! Every FORUM is held between 15:00 and 17:00. We serve “fika”!

For more info, contact your Student Representative.