Föreläsningar på Malmö for DiversityFörutom grymma band och artister så kommer Malmö for Diversity också att ha föreläsningar. Här nedan ser du programmet:

 • Kl. 13:00 – Music on troubled grounds
  med organisationen Spiritus Mundi
  Anne-Marte Eggen, Petter Rylén, Matias Wolf Andreasen
  Plats: Moriska paviljongen (bistron)
 • Kl. 15:00 – Ninjas – jämställdhets projekt i skolan och på fritiden
  Margareta Felander
  Plats: Moriska paviljongen (bistron)
 •  Kl. 16:00- Kulturkrock i barnuppfostran i det svenska samhället
  Kodra Alhir
  Plats: Moriska paviljongen (stora salen)
 •  Kl.17:00 – ”Gunilla”
  Regnbågsteatern
  Plats: Moriska paviljongen (stora salen)

Läs om vad som mer händer under festivalen här.

 


 

Besides awesome bands and artists at Malmö for Diversity, you will also be able to attend seminars. Below you can see the program:

 • 13:00 – Music on troubled grounds
  with the organisation Spiritus Mundi
  Anne-Marte Eggen, Petter Rylén, Matias Wolf Andreasen
  Place: Moriska paviljongen (the bistro)
 • 15:00 – Ninjas – equality project in the school and at the spare time
  Margareta Felander
  Place: Moriska paviljongen (the bistro)
 •  16:00- Culture clash in child uppbringing in the swedish society
  Kodra Alhir
  Place: Moriska paviljongen (the big scene)
 •  17:00 – ”Gunilla”
  Regnbågsteatern
  Place: Moriska paviljongen (the big scene)

Find out what else is happening during the festival here.

 

One thought on “Föreläsningar på Malmö for Diversity / Seminars at Malmö for Diversity

Comments are closed.