elevsupports loggaFörskollärare, Lärare eller Gymnasielärare?

Vill du ge dig ut på arbetsmarknaden och pröva dina vingar innan du är helt klar med dina studier/utbildning?

Vi söker dig blivande förskollärare, lärare och gymnasielärare som är inne på ditt sista år av din utbildning. Då är du rätt person för Elevsupport, som är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Registrera dig hos Elevsupport, www.elevsupport.se.

 


 

Child-welfare worker, Teacher or Senior high school teacher?

Do you want to take the step out into the labour market and test your skills before you have completed your studies?

We are looking for Child-welfare worker, Teacher or Senior high school teacher that are at their last year of education. Then you are the right person for Elevsupport that is a licensed staffing company.

Register at Elevsupport, www.elevsupport.se.