Studentkåren Malmö sitter med i alla nämnder, grupper och organ på Malmö universitet. Studentperspektivet är oerhört viktig för universitetet och är ett verktyg för att öka utbildningskvalitén.

Se Facebook-event för respektive fakultet längre ner!

Just nu kan du söka in till en plats i Malmö universitets olika grupper, nämnder och organ via länken nedan. Du kan sitta i flera grupper om du har tid för det och du måste sitta i den fakultet som du studerar med undantag för Central nivå. T ex: Läser du på Kultur och samhälle (KS) måste du välja detta (och /eller Central Nivå). 

Lämna din intresseanmälan för att sitta i universitetets grupper här.

Studentinflytande Forum

Kåren tillsätter representanter till nämnder, grupper och organ via fem olika möten, som kallas Studentinflytande FORUM. Studentinflytande FORUM hålls på fakulteterna varje hösttermin, och då väljs lokala representanter in för varje fakultet. Det sista Studentinflytande FORUM:et hålls på Kårhuset och där väljs representanter till universitetsövergripande nämnder och organ.

I år har Studentinflytande FORUM gett möjlighet till ett 100-tal studenter att direkt påverka vem som anställs, vilka utbildningar och kurser som startas, hur en fakultet ska fungera m.m. För att sitta med i någon av universitetets nämnder, grupper och organ måste se till att vara med på din fakultets Studentinflytande FORUM (eller kontakta ditt ombud). Du kan på sittande Studentinflytande FORUM-möte bestämma dig för att kandidera eller nominera någon till de många studeranderepresentantsplatserna. Det går dock inte att nominera lärare.

Representantens mandat för Studentinflytande FORUM sträcker sig fram till följande år i september.

Läs gärna handboken om studentrepresentation:
Studentrepresentantshandboken

Datum för FORUM 2020:

– Teknik och samhälle – 22/9 kl 17.00 i Kølsvinet, Kårhuset
– Hälsa och samhälle –  23/9 kl 17.00 i Kølsvinet, Kårhuset
– Lärande och samhälle –  23/9 kl 17.00 i Kårhuset, 4 våningen
– Kultur och samhälle –  24/9 kl 17.00 i Kølsvinet, Kårhuset
– Övergripande/ Central Nivå –  28/9 kl 17.00 i Kølsvinet, Kårhuset