Genom att betala terminsräkningen eller genom webbplatsen https://www.membit.net/m4-member/login/402 tecknar vederbörande medlemskap i Studentkåren Malmö org.nr. 846502-0868. Endast de som studerar inom Studentkåren Malmös verksamhetsområde inom Malmö universitet (enligt Studentkårsförordning (2009:769) 4 §) har rätt att bli fullvärdiga medlemmar.

Vid inbetalning via bankgiro eller internetbank skall OCR-numret alltid uppges.

Medlemskap i Studentkåren Malmö erhålls när inbetalning till studentkåren inkommit. STUK- och Mecenatkort, som fungerar som studentlegitimation och som bevis på fullvärdigt medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefon och kan även beställas som plastkort.

Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av Studentkåren Malmö.

Studentkåren Malmö förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, information, samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar förs över till Addreax Sweden AB och Mecenat AB i syfte att användas för att skicka mitt STUK och Mecenatkort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.

För mer information om hur Studentkåren Malmö behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår Personuppgiftspolicy.

Kontakt:
Studentkåren Malmö
Bassängkajen 8
21118 Malmö
receptionen@malmostudenter.se
040-665 75 65