Kårpriset är Studentkåren Malmös sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna, både sett till studiesocialt och utbildningspolitiskt engagemang.

Priset består av ett stipendium samt ett diplom för arbetet man har utfört. Kårpriset delas årligen ut under slutet av vårterminen till medlemmar i Studentkåren Malmö vid Malmö Universitet, och består av 10 000 kronor uppdelat på stipendier för insatser från enskilda studenter på 2 500 kronor var, eller gruppstipendium på 5 000 kronor för grupper av studenter som genomfört ett gemensamt främjande arbete. Varje mottagare av kårpriset får även ett diplom signerat av ordförande där motiveringen på varför de vunnit finns inskrivet. På grund av uteblivna nomineringar kunde inga grupper väljas ut i år utan priset delades upp till tre individuella priser.

Priset är avsett för att premiera de studenter som har engagerat sig utöver sina studier för att bidra till en förbättring för studenter på Malmö Universitet, och får användas hur pristagarna anser lämpligast. Ifall ett pris delas ut till en grupp av studenter ansvarar dessa för att fördela eller använda prissumman hur de anser lämpligast inom gruppen.

Priserna delades ut i en ceremoni under Kårens Goodbye Festival den 25 maj.

Kriterier

  • Har studenternas engagemang inneburit kortsiktiga eller långsiktiga förbättringarför en studentgrupp på Malmö Universitet? Extra meriterande är ifall engagemanget bidragit till kortsiktiga eller långsiktiga förbättringar för hela studentpopulationen.
  • Har studenten varit engagerad inom utbildningspolitikenantingen inom Malmö Universitet eller på nationellt plan? Exempel på former av utbildningspolitiskt engagemang är att sitta som studentrepresentant i utbildningsnämnden på sin fakultet, inom sitt programråd eller inom en kommitée på nationellt plan, exempelvis genom SFS.
  • Har studenten varit engagerad inom studiesociala aktiviteterinom eller utom Malmö Universitet och Studentkåren Malmö? Exempel på studiesocialt engagemang är volontärt arbete inom Studentkåren Malmös studiesociala aktiviteter, engagemang under insparken,  inom Studentkåren Malmös föreningareller mentorskap inom Näktergalen.
  • Har studenten varit engagerad utanför Universitet- och kårvärlden? Meriterande för kårpriset är engagemang som har påverkat på studenter i Malmö och Malmö Studentstad positivt.

Vinnarna av Kårpriset 2024

Vinnarna av Kårpriset 2024.

Ylva Russberg

Motivering

Genom att skapa en inkluderande miljö har Ylva Russberg inte bara främjat en känsla av gemenskap bland studenterna utan också agerat som en katalysator för kulturell och social integration. Ylva har säkerställt att alla känner sig välkomna och värderade. Det går inte en dag utan att hon utvecklar och driver studentlivet framåt. 

Dessutom har hennes ledarskap lett till en märkbar förbättring av studentpubens tjänster och evenemang, vilket har haft en positiv inverkan på studenternas välbefinnande och akademiska framgång. Detta engagemang för studenternas livskvalitet går långt utöver det vanliga och visar på en sällsynt hängivenhet.

I ljuset av dessa meriter är det tydligt att Ylva inte bara förtjänar Kårpriset för sitt engagemang, utan också för det sätt på vilket detta engagemang har berikat livet för Malmös studenter. Det är ledare som Ylva  som formar framtiden för våra akademiska samhällen och inspirerar andra att sträva efter excellens.

Jacqueline Khonde

Motivering

Strax efter att ha börjat som ny student deltog Jacqueline aktivt i FORUM, deltog i mötes med GPS-kurskommitté och blev medlem i stipendiekommittén på central nivå. Hon har ytterligare bidragit genom att gå med i sektionen GPS och och genomfört olika fördelaktiga program som stärkt studenterna, med särskilt fokus på kvinnor och studenternas sociala liv.

Hon  sträcker ständigt ut en hjälpande hand för att stödja sociala aktiviteter som soppluncher, kaffesammankomster med Kåren och olika kårevenemang. Hon är även fullmäktigeledamot på Studentkåren Malmö.

Trots sina åtaganden sträcker Jacqueline ut sina hjälpande händer, även på bekostnad av sina studier. Dessutom har hon anordnat samarbetsevenemang med andra föreningar inom Kåren.

Hadi Saghir

Motivering

Hadi har passionerat medverkat i roller som fullmäktigledamot, formell studentrepresentant i kursutskottet och lärarförslagskommittén för fakulteten Teknik och samhälle, digital mentor, IT-support och amanuenser för kurser inom programmen Systemutvecklare och IT och Ekonomi.

Inom universitetsstyrningen har Hadi förespråkat studenternas rättigheter och sett till att deras röster hörs genom sina positioner som fullmäktigeledamot och formell studentrepresentant. Detta är tydligt genom hans flera viktiga initiativ, bland annat som frivillig i anställningskommittén för den nya fakultetsprefekten och som representant för studenterna i kursplanen för det nyaste programmet Civilingenjör: Datateknik vid Malmö universitet.

När det gäller pedagogiskt stöd är Hadi särskilt känd för sin tillgänglighet och stöd som lärarassistent och digital mentor på Digihub. Som digital mentor ger Hadi extra handledning till studenter som har det svårt och har därför lett workshops som integrerar olika teknikfokuserade program.

Som en del av Malmö universitets tekniska support säkerställer Hadis stöd för en smidig teknisk upplevelse för universitetets studenter. Hadis ofta förbisedda bidrag säkerställer att varje students dag blir bra. Dessutom spelar Hadi en välkomnande roll på uppdrag av IT-avdelningen för nya studenter på internationella ankomstdagar och öppna dagar, till exempel Tjuvkik.

Vinnarna av Fakultetscupen 2024

De som kämpat och kammat hem flest poäng under läsåret och som till slut står som vinnarna av Fakultetscupen 2024 är fakulteten för Kultur och samhälle. Stort grattis säger vi till er!