Se vinnarna få sina priser i videon ovan

Om Kårpriset

Studentkåren Malmö sökte under verksamhetsåret 2017/18 nya sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna, både sett till studiesocialt och utbildningspolitiskt engagemang.

Priset består av ett stipendium samt ett diplom för arbetet man har utfört. Kårpriset delas årligen ut under slutet av vårterminen till medlemmar i Studentkåren Malmö vid Malmö Universitet, och består av två stipendier för insatser från enskilda studenter på 2500kr var, samt ett gruppstipendium på 5000kr för grupper av studenter som genomfört ett gemensamt främjande arbete. Varje mottagare av kårpriset får även ett diplom signerat av ordförande där motiveringen på varför de vunnit finns inskrivet.

Priset är avsett för att premiera de studenter som har engagerat sig utöver sina studier för att bidra till en förbättring för studenter på Malmö Universitet, och får användas hur pristagarna anser lämpligast. Ifall ett pris delas ut till en grupp av studenter ansvarar dessa för att fördela eller använda prissumman hur de anser lämpligast inom gruppen.

Kriterier som juryn kollar på:

  • Har studenternas engagemang inneburit kortsiktiga eller långsiktiga förbättringarför en studentgrupp på Malmö Universitet? Extra meriterande är ifall engagemanget bidragit till kortsiktiga eller långsiktiga förbättringar för hela studentpopulationen.
  • Har studenten varit engagerad inom utbildningspolitikenantingen inom Malmö Universitet eller på nationellt plan? Exempel på former av utbildningspolitiskt engagemang är att sitta som studentrepresentant i utbildningsnämnden på sin fakultet, inom sitt programråd eller inom en kommitée på nationellt plan, exempelvis genom SFS.
  • Har studenten varit engagerad inom studiesociala aktiviteterinom eller utom Malmö Universitet och Studentkåren Malmö? Exempel på studiesocialt engagemang är volontärt arbete inom Studentkåren Malmös studiesociala aktiviteter, engagemang under insparken,  inom Studentkåren Malmös föreningareller mentorskap inom Näktergalen.
  • Har studenten varit engagerad utanför Universitet- och kårvärlden? Meriterande för kårpriset är engagemang som har påverkat på studenter i Malmö och Malmö Studentstad positivt.

Motiveringar för vinnarna av individuella Kårpriset 2020:

Matylda Jonas-Kowalik

Med många vänliga ord nominerades Matylda av inte bara en person utan två. Hennes engagemang genom Studentkårens föreningar har visat sig värdefullt för studenter i Malmö och Kåren. En feministisk aspekt är alltid närvarande i hennes arbete som vi tycker är beundransvärt. Vi ser också att hennes engagemang inte är begränsat till väggarna i Kårens värld utan också når utanför. Matyldas imponerande deltagande i både Malmö universitets akademiska och sociala liv är ett bevis på hennes avsikt att förbättra livet för de omkring henne utan att tveka.

På grund av hennes mångsidiga engagemang är vi i kommitteen säkra på att Matyldas Kårpris är välförtjänt. Dessutom har Matylda uppfyllt alla kvalificeringskriterierna för priset vilket gör det till ett ännu mer säkert val.

Chinomnso Onwunta

Chinomnso har visat en exceptionell karaktär både inom och utanför sina studier. En mångsysslare beskriver honom väl och hans engagemang i olika föreningar och projekt bevisar detta. Hans passion för hållbarhet är inspirerande och under sin studietid har han kontinuerligt framhävt vikten av att vara engagerad som student.

Vi känner oss mycket säkra på att belöna Chinomnso ett av två individuella Kårpris på grund av hans stora engagemang för studenterna vid Malmö universitet. Det faktum att Chinomnso berör alla kriterier för att få utmärkelsen gör denna nominering mycket stark.

Motivering för vinnarna av Kårpriset för grupper 2020:

Stephanie Kronvall & Peter Arvebro

Att studera är en sak, men att bygga sina studier från grunden är en helt annan sak. Peter och Stephanie har under det gångna läsåret bidragit till att forma sitt program, som körs för första gången vid Malmö universitet. De båda har använt en hel del av sin fritid för att förbättra villkoren för nuvarande och framtida studenter och hjälpt dem att få de bästa möjliga studierna. De har hjälpt enormt med att lägga en grund för de studenter som studerar detta program i framtiden med både ekonomiska och pedagogiska aspekter.

Kårprisskommittén värderar starkt mängden och omfattningen som deras arbete påverkar studenten både på kort och lång sikt men också studiepolitiskt och visar hur viktig studentrepresentativitet är. Vi vill ge dem detta erkännande genom att belöna dem med Kårpriset för grupper.