-Info in English further down-

Är du intresserad av utbildningspolitik? Vill du ha chansen att påverka på nationell nivå? Vill du lära känna och inspireras av studenter från andra studentkårer? Har du någon speciell utbildningspolitisk fråga du brinner för? Följ med Studentkåren Malmö till SFSFUM 2017 i Linköping!

sfsfum_logotyp_fullbredd_528pixlar

 

Studentkåren Malmö är medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som är en organisation av studenter, för studenter! SFS driver frågor som rör studenters rättigheter och villkor på nationell nivå, och genom sina medlemskårer. Nu bjuder SFS in till sitt årliga Fullmäktige i Linköping  11-14 maj.

SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas.

Vi tillsätter nu Studentkåren Malmös delegation till SFSFUM och söker studenter från Malmö högskola som vill åka med oss och representera Malmö. 

Omfattning av uppdrag;

  • 5 förmöten (ca 12 timmar) inför SFSFUM under mars och april

  • Obligatorisk närvaro under minst 4 förmöten och under hela SFSFUM (11/5 – 14/5)

  • Förberedande arbete inför och efter förmöten (ca 10 timmar)

Studentkåren Malmö står för resa till och från Linköping, samt mat och logi under hela vistelsen. 

Är du intresserad? Hör av dig till lena.petersson@karen.mah.se med max en halv A4 motivering till varför just du ska åka, senast den 15/2.

11008059_10203951410375658_7231023626659404027_n

SFS_FUM

Are you interested in educational politics? Do you want to have the chance to influence on a national level? Do you want to get to know, and be inspired by students from other Student Unions? Do you have a special educational politics issue that you are passionate about?  Join the Union for SFSFUM 2017  in Linköping! 

The Student Union Malmö is a member in the Swedish National Union of Students (SFS), which is an organization by students, for students! SFS discusses issues that concern the students’ rights and student’s conditions on a national level, and through their member Unions. Now, SFS is inviting us to their yearly Council Meeting in Linköping  from the 11-14  of May.

SFS Council Meeting (SFSFUM) is the organizations highest decision making body. There decisions are made about how the organization will work, what goals SFS will work for, and how students’ rights can be protected.

We are now forming the Student Union Malmös delegation for SFSFUM  and are looking for students from Malmö University that want to come with ut and represent Malmö. 

The assignment involves;

  • 5 pre meetings (about 12 hours) before SFSFUM in March and  April

  • Compulsory attendance for at least four preparatory meetings and throughout SFSFUM

  • Preparatory work before and after the preparatory meetings (about 10 hours)

The Student Union Malmö will pay for your travel costs, food and accommodation during your stay in Linköping. 

Are you interested? Write lena.petersson@karen.mah.se with a motivation letter of maximum half a page, stating why YOU should join us. We need your application latest by 15/2.