FORUM Facebook-event för respektive fakultet:

Forum Teknik & samhälle

Forum Kultur & samhälle

Forum Lärande & samhälle

Forum Hälsa & samhälle

Utöver fakultets-FORUMEN här ovan är det även ett centralt Studentinflytande FORUM där det väljs studentrepresentanter till de olika beslutande och beredande grupperna som finns på central nivå på universitetet. Under central studentinflytande FORUM kan även studentrepresentanter till de platser som ännu inte tillsatts för grupper på fakulteterna väljas. Kravet på de som sitter i de olika centrala grupperna är att du som representant kan svenska flytande.

Info om Centralt Studentinflytande FORUM:
Datum: 5/10, 16.00 – 18.00
Plats: Kårhuset, tredje våningen