Under lördag och söndag 3/12 & 4/12 håller studenthälsan en helgkurs i scenskräck och rädslan att tala inför en grupp.

I kursen tar man itu med rädslan och obehaget som uppstår när man talar bland eller framför en grupp människor. I kursen ingår praktiska övningar och tillsammans utforskas fysiska reaktioner, tankar och känslor. Kursen är öppen för alla studenter vid Malmö Högskola.

När: Lördag 3 december och söndag 4 december kl.09:00 till 16:00

Var: Studentcentrum, bottenvåningen

Ledare: Ola Olefeldt och Karolina Källoff, The Studenthälsan

Anmälan och mer information: www.mah.se/studenthealth

Studenthälsan håller även ett öppet möte Torsdag den 24 november kl. 15-16 där du kan få mer info om rädslan att tala inför en grupp, våra kurser och hur du kan hjälpa dig själv med dina problem. Studentcentrum, bottenvåningen.

Mer information: www.mah.se/studenthealth

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

During Saturday and Sunday December 3rd and 4th the student health have a weekend course in speech anxiety.

The Speech Anxiety weekend addres the fear and discomfort that occurs when speaking among or in front of a group of people. The course includes practical exercise and together we explore our physical reactions, thoughts and feelings. The course is open for all students.

When: Saturday, December 3 and Sunday, December 4 k 9 am to 4 pm.

Where: Student Centre, Ground Floor

Leaders: Ola Olefeldt and Karolina Källoff, The Student Health

Registration and more information: www.mah.se/Student Health

Student Health is also having an open session Thursday, November 24 at. 3-4 pm, where you can get more info about speach anxiety, our courses and how you can help your self. Student Centre, ground floor.

For more information: www.mah.se/Student Health