Skärmavbild 2013-01-16 kl. 16jan 14.59.35Den 25 januari är det premiär för Kårens Musikpicknickkvällar!

Ta med din egen picknick och kom till en fullspäckad singer- songwriterskväll! Artister som kommer är Adel Andersson, Staffan Andersson och Malena Ardevall kvintett. Efter kl. 20:30 är det öppen scen för de som vågar!

OBS! Kåren bjuder de 50 första som kommer på vegetarisk soppa!

Datum: 25 januari
Tid: kl 18:00-22:00
Plats: Kølsvinet, Bassängkajen 8

Frågor? Kontakta gergana.toseva@karen.mah.se eller adam.wasserin@karen.mah.se

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

On January the 25th it is premiere for the Union Music Picknick Nights.

Bring your own picknick and come to a packed singer songwriters night! Artists that are coming are Adel Andersson, Staffan Andersson and Malena Ardevall Quintet. After 20:30 it is open stage for those who dare!

N.B. The Union gives the 50 first a free vegetarian soup!

Date: Januari 25th
Time: at 18:00-22:00
Place: Kølsvinet, Bassängkajen 8

Questions? Contact gergana.toseva@karen.mah.se or adam.wasserin@karen.mah.se