Föreningsmässa

Mingla med 40 frivilligorganisationer, idrottsklubbar och andra föreningar på Orkanen, Malmö högskola. Dagen vänder sig till svenska och internationella studenter och andra nyfikna. Vi hjälper till att hitta en passande förening utifrån dina intressen!

Att vara ideell kan öka dina kunskaper, kompetens och bygga nätverk med andra. Du får också referenser och kontakter som kan vara användbart i ditt yrkesliv. Allt detta samtidigt som du gör något bra och hjälper andra.

48% av svenskarna i åldern 16-74 år deltar i någon form av volontärt arbete. Sport är det område som lockar flest ideella men det finns många fler områden att engagera sig i. Vi hjälper dig att hitta din plats!

/Frivilligcentra Malmö, Studenthälsan och Studentkåren Malmö
www.frivilligcentra.se

Kontaktperson:
Malin Rindeskär, malin.rindeskar(a)frivilligcentra.se
Telefon: 0721-911 548

Mer info finns på Facebook-eventet

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Association Fair

Mingle with 40 NGOs, sports clubs and other associations at Orkanen, Malmö University. Find your match and get involved!

Being a volunteer can improve your knowledge, skills, and social networks, as well as references and contacts for use in your work life. All while doing good and helping the people around you!

48% of Swedes between the ages of 16-74 perform some form of voluntary work. Sports are the area where most volunteer, but there are so many more areas to get involved in. We will help you find the right place!

/Frivilligcentra Malmö, Studenthälsan and The Student Union
www.frivilligcentra.se

Contact person:
Malin Rindeskär, malin.rindeskar(a)frivilligcentra.se
phone: 0721-911 548

More info is found at the Facebook event