Från och med 16 september 2021 kan du som student inte längre använda Studentkortet STUKs digitala kort för att åka med lokaltrafiken. Nu är det bara Mecenat och WeStudents studentkort som har studentresesymbolen (se nedan) på sig som ger rätt till rabatt på lokala resor i kollektivtrafiken. Bland annat hos Skånetrafiken.

Läs mer på Skånetrafikens hemsida

As of 16 September 2021, you as a student can no longer use the Student Card STUK’s digital card to travel by local transport. Now only Mecenat and WeStudent’s student cards that have the student travel symbol (see below) on them give the right to a discount on local travel in public transport. Among other things at Skånetrafiken.

Read more on Skånetrafiken’s website