Kåren arbetade under hösten fram nya symboler för våra event. Syftet med dessa är att upplysa och inkludera våra besökare på vad man kan förvänta sig av våra event. Dessa kommer främst vara synliga på våra banners nedre sida på vår Facebooksida där man hittar samtliga event och aktiviteter. De kan även förekomma på tryckt material. Vi uppmuntrar även våra föreningar att använda symbolerna för en bättre transparens som organisation.

Symbolerna

Här är ett exempel:

Ovanstående evenemang hålls på engelska, är tillgänglighetsanpassat och hålls digitalt. I detta exempel är eventet ett hybridmöte vilket innebär både fysiskt möte och på Zoom.


The Student Union’s new event symbols

During the autumn, the Union created symbols for our events. The purpose of these is to inform and include our visitors on what to expect from our events. These will mainly be visible on the bottom of our banners on our Facebook page where you will find all events and activities. They can also be seen on some printed material. We also encourage our associations to use the symbols for better transparency as an organization.

The symbols

Here is an example:

The above event is held in English, is adapted for accessibility and is held digitally. In this example, the event is a hybrid meeting, which means both a physical meeting and on Zoom.