Nu är det dags för Studentkåren Malmös val! Gå till val.malmostudenter.se för att kandidera mellan 25 januari och 14 februari!

I Kårvalet kan du kandidera till Studentkårens fullmäktige, eller FUM som det också kallas. FUM är som Kårens chef och Kåren är i sin tur studenternas fackförbund kan man säga. Medlemmarna i FUM träffas 5-6 gånger per år och diskuterar och beslutar om Studentkårens verksamhet och andra studentrelevanta frågor! Totalt söker vi 19 studenter som vill kandidera för en plats i FUM och det enda som krävs för att du ska kunna kandidera är att du är student vid Malmö universitet och medlem i Studentkåren.

Prova vår valkompass för att se vilken sorts Kårmänniska du är!

Visste du att du också kan arbeta heltid på Studentkåren? Då krävs det att du blir inröstad i FUM först och främst och sen kan du söka till styrelsen och heltidsplatserna. Aldrig någonsin har det varit viktigare med engagerade studenter för utan studenter finns där ingen kår. Utan en kår är det mycket svårare för studenter att påverka sin studietid och göra den som bra som möjligt för alla. För sanningen är att utan er är vi ingenting.

Viktiga datum att hålla koll på: 

 • 2 februari 16.00 – infomöte om kandidering, livestreamat event
  Länk till eventet; https://fb.me/e/23erk1k3A
 • 25 januari – 14 februari – under denna period kan du kandidera!
 • 16 februari – Zoom-möte för alla kandidater. Mingel med de andra kandidaterna och ännu mer viktig info om valet. 
 • 8 – 21 mars – Röstningsperiod! Gör reklam för dig själv till de andra studenterna! Varför ska man rösta på just dig?

#makeachange

KANDIDERA NU!


Now it’s time for Student Union Malmö’s election! Go to val.malmostudenter.se and apply between January 25 and February 14!

In the union election, you can run for a spot in the Student Union’s council, or FUM as it is also called. FUM is like the Union’s boss and the Union works as in turn like the students’ working union, you could say. The members of FUM meet 5-6 times a year and discuss and decide on the Student Union’s activities and other student-relevant issues! We are looking for a total of 19 students who want to run for a spot in FUM and the only thing required for you to be able to run is that you are a student at Malmö University and a member of the Student Union.

Try our Election Compass to see what you should candidate for!

Did you know that you can also work full time at the Student Union? Then it is required that you are voted into FUM first and foremost and then you can apply to the board and full-time positions. It has never been more important to have committed students because without students there is no Student Union. Without a Student Union, it is much more difficult for students to influence their study time and make it as good as possible for everyone. Because the truth is that without you we are nothing.

Important dates for all the candidates!

 • February 2nd 16.00 Info-meeting about candidacy, livestreamed event
  Link: https://fb.me/e/23erk1k3A
 • January 25th – February 14th – During this period you can candidate, apply on val.malmostudenter.se (link below)
 • February 16th Zoom Meeting for all candidates. Mingle with other candidates and get more info about what it means to candidate! 
 • March 8th – March 21th Voting period! Promote yourself to other students! Why should they vote for you?

CANDIDATE NOW!