Vi gav oss ut på fakulteterna för att träffa så många studenter vi bara kunde, hålla i en tävling, dela ut goda croissanter och oändliga koppar kaffe och framför allt få höra vad som ni tycker är viktigt när man studerar på Malmö universitet. Temat denna gång var Malmö – Årets Studentstad.

Vanligtvis har vi med oss lite frågor ut på fakulteterna som vi är nyfikna på att få svar på. Utan er studenter är Kåren ingenting och därför är det extra viktigt att få input från er så mycket vi bara kan! Vi vill tacka för alla svar och allt deltagande. Nästa gång ses vi här 16-18 november!

Kaffe med Kåren oktobers ja/nej fråga var: Visste du att Malmö är årets studentstad 21/22? /  Did you know Malmö is the student city of the year 21/22?  

Såhär svarade ni

Orkanen: Ja: 33 Nej: 33

Niagara: Ja: 37 Nej: 25

HS: Ja: 3 Nej: 7

Det är kul att höra att så många av er vet om att vi faktiskt är Årets Studentstad i år, och i slutet av läsåret ska alla veta det förhoppningsvis. Att vara Årets Studentstad är en stor ära och ett gott tecken på att Malmö växer för var dag som går. Det innebär också äran att anordna SFSFUM – Fullmäktige för Sveriges Förenade Studentkårer här i Malmö där alla Kårer från hela landet sammanstrålar.

Våra öppna frågor för Kaffe med Kåren oktober var: Vad förväntar du dig av årets studentstad. Vilken typ av förändringar vill du att det ska medföra på Campus?

Svar från ORKANEN

Studentpub/Fest

 • Mycket fest
 • Behålla puben
 • Hålla puben öppen

Socialt/Stöd

 • Support structure was basically nonexistent during COVID-19
 • Lack of contact outside of zoom lectures
 • Fokus på studenternas hälsa

Rabatter/Priser

 • Bra studentpriser
 • Studentpriser på plan B
 • Billigare restauranger
 • Gratis kaffe varje dag
 • Billigare kollektivtrafik

Lokaler/Studieplatser

 • Bra tillgång på läsplatser och Aktiviteter för studenter
 • Fler restauranger runt orkanen
 • Mera grönytor för en trevligare studie upplevelse

Event

 • Sprid ut Mau i staden! Studieplatser överallt!
 • Mer event
 • Bredare studentliv – sprid ut det i staden.
 • Mera samarbeten m. andra aktörer ex klubbar
 • Samarbete mellan kårer (olika universitet), ex. Lundakarnevalen
 • Mer event för studenter

Svar från NIAGARA

Studentpub/Fest

 • Ny studentpub
 • Quiz på puben

Socialt/Stöd

 • Bra praktikplatser
 • Modern teknik till K3
 • More funded sport societies 
 • Synligare information
 • Gemensamt arbete 

Rabatter/Pris

 • Rimligare priser för boenden
 • Lunch i cafeet (billig
 • Mer tillgänligt (billigt) kursmaterial

Lokaler/Studieplatser

 • Cafeet har öppet längre

Event

 • Sittningar för enskilda program eller fakulteter ( kolla in vår sektionsida)
 • Fler studentevenemang från universitetet
 • Bättre informations FORUM
 • Idrott
 • Fler evenemang
 • Idrottsaktiviteter
 • Insamling av vinterkläder att ge till studenter som inte har upplevt “svensk” vinter
 • Fler träffar för studenter
 • Fler aktiviteter
 • Mer sportaktiviteter ( Bli engagerad i vår förening IF academ, de behöver folk)
 • Karaoke-kväll (Kolla in studentpuben på fredagar)
 • Aktiviteter för att träffa studenter
 • Fler finsittningar
 • Möjlighet till lagsport

Svar från HS: 

 • Öppna på helgerna och utöka öppettiderna!
 • Ha öppet på helger!
 • Ändra bokningssystemet till grupprum. Ej hälsosamt att studenterna ska vara redo kl.24 för att boka
 • Bättre kvalitet på online föreläsningar
 • Ökad tillgänglighet till studieutrymmen! Ex. öppet på helgen
 • Öppna biblioteket på helger snälla!

Sammanfattning: När vi tittar på svaren (skrivna och snack med studenter på plats) ser vi att det finns en önskan om att umgås och studera. Vi kan också se en önskan om att sprida ut campus runt om i staden – nyttja staden, tillgång till grönområden, evenemang för studenter. Mat är viktigt och särskilt i orkanen efterlyses behovet av billiga restauranger. På HS var tankarna lite mer samlade. Här vill man ha mer tillgång till studiematerial, grupprum mm.

Nu till det kanske gulligaste förslaget vi fick/Cutest suggestion we got:

 • Hund till Kåren / A dog for the Union

Även detta tar vi med oss till styrelsen och Kårens Fullmäktige (FUM) när vi workshoppar och arbetar framöver för att ge er det bästa studietiden ni kan få. Voff!