Vi gav oss ut på fakulteterna för att träffa så många studenter vi bara kunde, hålla i en tävling, dela ut goda croissanter och oändliga koppar kaffe och framför allt få höra vad som ni tycker är viktigt när man studerar på Malmö universitet. Temat denna gång var Karriärövergångar.

Vanligtvis har vi med oss lite frågor ut på fakulteterna som vi är nyfikna på att få svar på. Utan er studenter är Kåren ingenting och därför är det extra viktigt att få input från er så mycket vi bara kan! Vi vill tacka för alla svar och allt deltagande. Nästa gång ses vi 14/12 på alla fakulteter när vi har en specialvariant i form av Glögg med Kåren. Då delar vi ut glögg med julgottis.

Kaffe med Kåren oktobers ja/nej fråga var: Tycker du att dina studier förbereder dig bra för en framtida karriär?

Såhär svarade ni:

Orkanen: Ja: 60 Nej: 2

Niagara: Ja: 53 Nej: 7

HS: Ja: 14 Nej: 2

Den öppna frågan löd: Hur kan Kåren hjälpa till att lyfta karriärsmöjligheter?

Vi vill tacka alla som tog sig tid och svarade. Här nedan har vi sammanfattat svaren vi fick in och som ni kan se är det främst 5 huvudpunkter som genomsyrade svaren. Det måste finnas fler möjligheter för sociala nätverksmöten och workshops där man t ex lär sig mer om kontrakt och CV, bättre struktur runt studierna så att var sak får sin tid, karriärsmässor är också efterfrågat. Håll ögonen öppna för Kårens dagar i framtiden! Lärarnas egna struktur har också kritiserats då föreläsningar ofta drar ut på tiden och gör det svårare att hinna med studierna. Samtliga svar är inte utskrivna utan ett urval har gjorts.