Vi gav oss ut på fakulteterna för att träffa så många studenter vi bara kunde, dela ut goda croissanter och oändliga koppar kaffe och framför allt få höra vad som ni tycker är viktigt när man studerar på Malmö universitet. Temat denna gång var Kårens arbete och studiepolitik.

Vanligtvis har vi med oss lite frågor ut på fakulteterna som vi är nyfikna på att få svar på. Utan er studenter är Kåren ingenting och därför är det extra viktigt att få input från er så mycket vi bara kan! Vi vill tacka för alla svar och allt deltagande. Nästa gång ses vi 5-7 april kl 10-14 ute på era fakulteter.
5 april på Niagara, 6 april på Orkanen & 7 april HS.

Kaffe med Kårens ja/nej fråga denna gång var: Har du märkt vad fullmäktiges/kårens arbete har gjort under ht21?

Såhär svarade ni:

Ja: 95 Nej: 119

Detta är siffror vi självklart gärna vill se omvända och något vi jobbar mycket med. Att öka vårt arbetes synlighet är någonting som är väldigt viktigt.

Den öppna frågan löd: Vilka frågor är dina hjärtefrågor för din studietid?

Vi vill tacka alla som tog sig tid och svarade. Här nedan har vi sammanfattat svaren vi fick in. Som ni kan se på vår breda studentpopulation är även svar och behoven breda. Vi på Kåren jobbar varje dag för att alla studenter på Mau ska ha en trygg och kul studietid.

 • Hälsa
 • Mer event på puben +1
 • Social samvaro
 • Utökade möjligheter för….. (se bild jag fattar ej)
 • Festevenemang
 • Kvalitet på utbildningarna
 • Träffas live på skolan
 • Respekt
 • Kåren borde jobba mer med att få ut information för nya studenter på VT. Och inte bara i början av terminen när allt är nytt.
 • Social Networks
 • Free sports for students
 • Fler event med kåren
 • Gemenskap +4
 • More focus on students mental health and reducing stress
 •  Fler sittplatser
 • Mer fest (+3), och mindre plast
 • Skapa mer gemenskap genom event/aktiviteter
 • Jämlikhet mellan lärare och elever (studenter). 
 • Mer organiserade aktiviteter inom programmet (GPS) för att träffa andra och få sammanhållning!
 • Gratis kaffe
 • Mer organiserade studentkvällar
 • Jämnlikhet +2
 • Mer fika
 • I think it is of most importance to give hints on job opportunities related to the field of study
 • Mer lättillgänglig studenthälsa/ tydligare visa var de finns
 • Inkludering för alla studenter
 • Psykisk hälsa
 • Plats för alla
 • Standing tables in the library
 • More vegan options for lunch
 • Fokus på studentinflytande
 • Positivt kanske redan finns, uppmuntra till mer nätverkande och sammankomster mellan studenter
 • Mera gemenskap och hålla ihop anda
 • Lätt att få hjälp
 • Fler arbetsgrupper för representation 
 • Att Kåren är mer tillgänglig – kanske en tidning! (Det finns, kolla gärna in sum.malmostudenter.se)
 • SYV- tider
 • Sport, poetry
 • Barnverksamhet (barnpassning – till studenter som har småbarn) – praktisk verksamhet för BUS
 • Hur gör ni för att alla ska känna studiemotivation
 • More organized sports for students provided by the university
 • Fokus på studenthälsan
 • Studiero och studenthälsa
 • Studenternas röst i relation till jämlikhet mellan studenter och lärare
 • Studiemotivation
 • More events/activities
 • Help introducing international students
 • Jämlikhet mellan elever(studenter) och stöd från lärare