Kaffe med Kåren

– English info further down –

Kaffe med Kåren anordnas en gång per månad på varje fakultet, och då kommer Studentkåren ut till din fakultet för att träffa er studenter! Ditt studentombud finns på plats och du har chansen att berätta för oss vad du tycker behöver förbättras på högskolan. Eventet kan se lite olika ut från månad till månad. Ibland har vi ett speciellt tema som vi fokuserar på, kanske ber vi dig att svar på frågor i en enkät, ibland har vi med oss något intressant företag, och vi bjuder alltid kårmedlemmar på kaffe och fika!

-Kaffe med Kåren är alltid mellan kl. 10:00 – 14.00.

-Oktobers tema: Bostäder!

-Datum för nästa Kaffe med Kåren på din fakultet:

Malmö sjukhusområde (Hälsa och samhälle): 17 oktober, 15 november

Gäddan (Hälsa och samhälle): 18 oktober, 16 november

Niagara (Kultur och samhälle och Teknik och samhälle) : 19 oktober, 14 november

Orkanen (Lärande och samhälle): 25 oktober, 22 november

-December: KMK för alla fakulteter den 13 december!

___________________

Coffee with the Union

Union Coffee is held once a month at each faculty, when the Student Union visits your faculty to meet with students! Your student representative is present and you have the chance to tell us what you think needs to be improved at the university. The event may differ slightly from month to month. Sometimes we have a special theme that we focus on, we might ask you to answer questions in a survey, sometimes we bring an interesting company, and we always offer Union members free coffee!

-Coffee with the Union is always between 10am-2pm.

-October´s theme: Housing!

-Dates for Coffee with the Union at your faculty:

Malmö sjukhusområde (Health and Society): October 17th, November 15th

Gäddan (Health and Society): October 18th, November 16th

Niagara (Culture and Society and Technology and Society): October 19th, November 14th

Orkanen (Education and Society): October 25th, November 22nd

-December: KMK for all facultys 13th of december!