Malmö studentkör hälsar alla välkomna till deras julkonsert, Vintermys!
Datum: Tisdagen den 4:e dcember
Tid:  kl 19:00
Plats:  Wesleykyrkan, Linnégatan 27 Limhamn
Hur tar man sig dit: Stadsbuss Linje 4 & 33, hållplats “Limhamn centrum”
Fri entré!

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Malmö student choir welcomes everyone to their Christmas Concert!
Date: Tuesday, December the 4th
Time:  at 19:00
Place:  Wesleykyrkan, Linnégatan 27 Limhamn
How to get there: City bus no 4 & 33, get off at bus stop “Limhamn centrum”
Free entrance!