Jesse Jackson

Equality, Respect and Diversity in Higher Educational Institutions by Reverend Jesse Jackson. 

Välkommen på ett heldagsevent med pastor Jesse Jackson. Därefter blir det mingel i Kårhuset.

När: 14 oktober, kl 10:15-17:00
Var: Gäddan, rum 125

Program:
10:15-10:30 Öppningstal av Stefan Bengtsson, rektor på Malmö högskola, och Guido Guidos, ordförande i Studentkåren Malmö
10:30-11:30 Keynote av pastor Jesse Jackson
11:30-12:15 Poesi och uppläsning
12:15-13:00 Lunch/Fika
13:15-14:30 Den transatlantiska slavhandeln: en del av vår historia av Kitimbwa Sabuni (Afrosvenskarnasrikförbund)
15:00-16:30 Film
16:30-16:45 Reflektioner och slutsatser
17:00- Mingle i Kårhuset

Eventet är ett samarbete mellan Center against racism,  Afrosvenskarnasrikförbund, Anti-rasistiska filmdagarna och Studentkåren Malmö.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::

 

Equality, Respect and Diversity in Higher Educational Institutions by Reverend Jesse Jacksson. 

Welcome to an all day event with Reverend Jesse Jackson. After there will be mingel in the Union House.

When: October 14, at 10:15-17:00
Where: Gäddan, room 125

Program:
10:15-10:30 Opening and welcome statement by Mr Stefan Bengtsson the Vice Chancellor of Malmö University and Guido Guidos the President of the student union Malmö
10:30-11:30 Keynote statement by the special guest of honor Reverend Jesse Jacksson
11:30-12:15 Poetry and reading
12:15-13:00 Lunch/Fika
13:15-14:30 The transatlantic slave trade: a part of our history by Kitimbwa Sabuni (Afrosvenskarnasrikförbund)
15:00-16:30 Film
16:30-16:45 Reflections and conclusion
17:00- Mingle party at the student union

The event is a cooperation between the Center against racism,  Afrosvenskarnasrikförbund, Anti-rasistiska filmdagarna and the Student Union Malmö.

One thought on “Jesse Jackson

Comments are closed.