NOTERA: Pga Coronaviruset ser Insparken annorlunda ut 2020.

I år är det lite speciella omständigheter som gör Insparken något mindre. Insparken har kortats ner från två veckor till fyra dagar där varje fakultet får en dag var. Aktuellt schema kan du läsa i foldern här under eller på festmesteriet.se och Kårens Facebook. 

Det är också bra att gå med i Insparkens officiella Facebookgrupp. 

Här kan du också se schemat för Insparken 2020. 

NOTE: Due to the corona virus, the Initiation is a bit different in fall 2020.

This year, there are some special circumstances that make Insparken a little smaller. The event has been shortened from two weeks to four days where each faculty receives one day each. You can read the current schedule in the folder below or on festmesteriet.se and the Union’s Facebook.

It is also good to join Insparken’s official Facebook group.

Schedule for Insparken 2020.