Inkluderingsvecka (Inclusion Week) – 8 – 12 april

För att fira Kårens nya likabehandlingspolicy, bjuder vi samt våra föreningar in till en temavecka på ämnet inkludering. Kolla in våra event som äger rum hela veckan på universitetet och i kårhuset (Bassängkajen 8). Vi erbjuder massor av aktiviteter så som unika danslektioner, safespace-workshop och silent disco!

Några av eventen som går av stapeln under veckan:

DSG – Dancing Student Group:

Dancing Student Group håller i en Lunch Time Swing. En flashmob och social dans som visar att blindhet och dövhet inte kommer att hålla dig från dansscenen. Häng med oss 8:e april i Niagara kl 11:30 – 13:30. 

Festmesteriet:

Pubquiz om mänskliga rättigheter med Amnesty Student Group. 20.00 @Studentpuben.

Feminist Association Malmö Union Students:

Workshop – SAFESPACE

Hur skapar vi trygga platser för människor att mötas, platser där alla känner sig inkluderade? FAMUS tillsammans med Flamman ungdomens hus i Malmö välkomnar er till en workshop med temat Safe Space. Kom och diskutera och lär dig mer kring frågor om delaktighet och lyhördhet för att främja trygga platser för alla.

När? Onsdag 10 april. Plats? Kårhuset.S

Inclusion Week – 8th – 12th of April

To celebrate the new Equal Treatment policy of the Student Union, the Student Union and its associations are organizing a theme week on the topic of inclusion. Check out our cool events that takes place throughout the week at the University and at the Union building (Bassängkajen 8). We offer a wide range of activities from special dance classes to a human library! Come join us!

Some of the events during this week are:

DSG – Dancing Student Group

DSG is hosting Lunch Time Swing. A flashmob and social dance which shows that blindness and deaf- ness will not keep you from the dancing scene. Join us 8th Monday in Niagara 11:30 – 13:30.

Festmesteriet

Pub Quiz on Human Rights with Amnesty Student Group. 20.00 @Studentpub.Feminist Association Malmö Union Students:Workshop – SAFESPACE How do we create places where we all feel included? FAMUS and Flamman ungdomens hus in Malmö are happy to welcome you to a workshop where we will learn and discuss questions around participation and understanding and the importance they have in creating safe spaces for everyone. When? Wednesday April 10th, Place? At the Union House.