Stort tack till alla som röstade på kandidaterna under Kårvalet 2019! Nedan kan du se de 19 kandidater som valdes in i Kårens fullmäktige (FUM). Dessa personer bildar nu det högsta beslutande organet i Studentkåren Malmö.